Maatregelen om veiligheid fietsers op R8 te verhogen

Op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Bert Maertens - foto Anne Decnock

KUURNE – Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt, in afwachting van grondige aanpassingen, op korte termijn enkele maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers op het kruispunt R8-Brugsesteenweg te verhogen. Het fietspad wordt er extra geaccentueerd en de opstelstrook voor fietsers wordt groter. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). 

Afgelopen weekend was er opnieuw een ongeval op het kruispunt van de R8 met de Heirweg in Kuurne, met twee gewonden tot gevolg. In mei laatstleden raakte een fietsster er zwaargewond. Het bilan van het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg is nog droeviger: in 2013 vonden er maar liefst 9 ongevallen plaats. Midden juli nog vond er opnieuw een ongeval plaats. “We trappen een open deur in als we pleiten voor een verkeersveiligere kruising van de Brugsesteenweg met de R8”, aldus Maertens. “Al jaren is de problematiek bekend. We rekenen nu op minister Weyts om van die verbetering eindelijk werk te maken. Ik bevraag de minister daarom geregeld over dit dossier.”

Fietsers eerder groen licht dat wagens

Er komen effectief maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers op het kruispunt te verhogen. “Het fietspad wordt, in de mate van het mogelijke, opgeschoven. Hiervoor zal één onteigening nodig zijn, op de noordwestelijke hoek van de N50 met de R8. Fietsers krijgen bovendien eerder groen licht dan andere weggebruikers, zodat ze veel minder in conflict kunnen komen met auto’s en vrachtwagens”, weet Maertens. 

De bestaande toestand werd reeds opgemeten en momenteel is AWV bezig met de opmaak van het ontwerp. Hoe de verkeerslichtencyclus moet worden aangepast, is voorwerp van een studie van zodra dat ontwerp gekend is.

Voorlopige maatregelen

Minister Weyts liet in zijn antwoord op de parlementaire vraag van Bert Maertens weten dat AWV, in afwachting van het opschuiven van het fietspad, tijdelijke maatregelen neemt die de veiligheid ter plekke moeten verhogen. “Het fietspad wordt er extra geaccentueerd met rode markering. En de opstelstrook voor fietsers wordt ook groter gemaakt dan vandaag. Ik dring er bij de minister op aan dat dit zo snel mogelijk uitgevoerd wordt”, besluit Maertens. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is