Het Gemeentebestuur en Sociaal Huis Kuurne geven een taalbad Nederlands voor ouders en kinderen tijdens de zomervakantie.

Op 2 september 2016, over deze onderwerpen: Integratie, Onderwijs

Met het project Brede School Plus werd een tweede editie georganiseerd van “Nederlands leren op school”. Ditmaal konden ouders met kinderen in GO! De Boomgaard en de gemeentelijke Centrumschool gedurende 5 halve dagen Nederlandse les volgen. Voor de kinderen zijn leuke taalstimulerende spelletjes voorzien. De allerkleinsten worden opgevangen door medewerkers van de Gezinsbond en PWA Kuurne. Voor de uitwerking van de lessen werd opnieuw samengewerkt met talencentrum “Le Crayon”.

Bram Deloof, OCMW-voorzitter (N-VA): We vinden het belangrijk om in te zetten op integratie. Met deze lessenreeks krijgen ouders de kans om hun Nederlands te oefenen en verbeteren. Tegelijk leren de ouders de schoolomgeving beter kennen en wordt het belang om kinderen te laten deelnemen aan onderwijs extra in de verf gezet. Opvallend was de grote interesse bij ouders die werden aangesproken. In totaal werden 16 ouders ingeschreven en 32 kinderen.

Johan Bossuyt, schepen onderwijs (N-VA): De kinderen worden na een lange vakantieperiode opnieuw ondergedompeld in de Nederlandse taal. Gezien heel wat kinderen van anderstalige ouders thuis de moedertaal spreken vormt dit een belangrijke opfrissing in aanloop van de start van het nieuwe schooljaar. Dankzij de samenwerking tussen de verschillende scholen, over de netten heen, kunnen we verder werk maken van een Brede School, waar een voortdurende talentontwikkeling van kinderen centraal staat.

Deze lessenreeks zal ook de aanzet vormen tot het oprichten van een volgende praatgroep Nederlands voor ouders. Momenteel worden er reeds praatgroepen georganiseerd in VBS Sint-Pieter, afdeling Hulstsestraat, VBS Sint-Michiel en gemeenteschool Wijzer.

 

Wie meer te weten wil komen over de praatgroepen kan terecht bij de ouderbrugfiguur Sofie Van der Elst

 

Contactpersoon     : Sofie Van der Elst
Functie                  : Ouderbrugfiguur
Telefoon                : 0472/65 32 06
e-mail                   : @sociaalhuiskuurne.be

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is