Sportpark Kuurne

Sport

N-VA wil een sportpromotie voeren door omnisportactiviteiten op woensdagnamiddag of ’s avonds te organiseren in de eigen buurt(Sente, centrum, Sint-Pieter). Zoals:

  • de aanleg van een basketbalterrein op het Sportpark.
  • het opwaarderen van de bestaande looppiste in het Sportpark.
  • het verkeersvrij houden van het Sportpark.
  • sportpromotie en voorrang voor Kuurnse gezinnen voor sportkampen te voorzien.
  • het evalueren per vereniging van de correcte bezetting per sport (locatie/tijdstip)
  • de toewijzing van velden en beschikbare ruimte op het moment van de activiteit volgens de behoefte (bv. conditietraining heeft geen basketveld nodig)
  • het voeren van een impulsbeleid om meer mensen aan het sporten te krijgen. Een intensief onderzoek kan aan het licht brengen of er effectief capaciteit te weinig is (voor de mensen die naar Kuurne komen sporten).
  • een sportpromotor die werk maakt van sportpromotie voor iedereen, niet voor het Sportpark alleen, maar ook voor de pleintjes.
  • het maken van een masterplan Sportpark dat rekening houdt met alle concepten: gebouwen, functies (op de juiste plaats - moet dat in het Sportpark - waar precies op het Sportpark?) Welke plaats krijgen de gebouwen en hoe maken we de verbindingen tussen de gebouwen? Hoe gaan we dat invullen, organiseren, enz... De drie principes dienen samen te worden behandeld, niet na elkaar.
  • een behoefteonderzoek doen die kan uitwijzen welk aanbod er nodig is binnen het masterplan.

Nieuws over dit onderwerp

Lopers eren overleden kankerpatiëntje Laura

Meer dan 12.000 euro heeft de organisatie van de Ezelsjogging in Kuurne de voorbije tien jaar geschonken aan het Kinderkankerfonds. Elk jaar is het een eerbetoon aan de overleden dochter van …