Seniorenbeleid

Sterker dan in andere gemeenten kampt Kuurne met een duidelijk vergrijzingsprobleem. Een omvattend ouderenbeleid waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende beleidsdomeinen is noodzakelijk. Dit beleid mag zich zeker niet beperken tot enkel zorg, maar daar waar zorg nodig is, moet deze heel concreet ingezet worden.     

We moeten senioren betrekken bij en aanzetten tot een gezonde en actieve levensstijl.

Een ouderenbeleidscoördinator is al actief in Kuurne en blijft een noodzaak. N-VA vraagt om hier verder aandacht aan te besteden en om meer buurtwerk in die wijken waar de senioren talrijk zijn. Zo willen we de sociale cohesie versterken.

N-VA wil verder inzetten op bestaande initiatieven zoals het jaarlijkse seniorenfeest, de ouderengids, verjaardagsbezoeken bij alle 80-jarigen, buurtnamiddagen en project rond valpreventie.

N-VA pleit voor het organiseren van een seniorenbeurs.

Er moeten woningaanpassingen gebeuren om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat senioren uit hun isolement geraken. Deze woningaanpassingen moeten we bekend en tevens betaalbaar maken voor de bejaarden.

N-VA Kuurne gaat voor de verdere ondersteuning van de mantelzorg (KADANZ).

De mobiliteit van senioren wil N-VA blijvend garanderen via o.a. de belbus, openbaar vervoer, taxidienst…

Alle gemeentelijke websites moeten aangepast worden aan de behoeften van de senioren, dit met bijvoorbeeld de mogelijkheid de websites in grotere lettertypes te bekijken.

N-VA gaat voluit voor de opstart en uitbouw van het lokale dienstencentrum op de wijk Ter Groenen Boomgaard.

  • Het moet een ontmoetingsplaats zijn met bijvoorbeeld koffienamiddagen, ...
  • Er komen infodagen waarop je bijvoorbeeld kunt laten berekenen wie de goedkoopste energieleverancier is.
  • Er is een kapsalon, pedicure, manicure.
  • Daar gebeurt de coördinatie van de klusjes- en poetsdienst; bedeling van de maaltijden.
  • Er is een vast spreekuur van de wijkagent.

Nieuws over dit onderwerp

Kwarteeuw Ouderenraad

De ouderenraad werd onlangs officieel ontvangen door het schepencollege naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de organisatie   …