Onderwijs

De N-VA wil kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind. In dat kader pleiten we voor de buurtschool en een doordachte aanpak zowel op korte als lange termijn.

Een duidelijke beleidslijn: enkel basisonderwijs met kleuter- én lager onderwijs is voor N-VA Kuurne de oplossing.

Meer woningen betekent meer kinderen. N-VA wil daarom voorzien in kleuter en lager onderwijs in de buurt en tevens in een betaalbare, flexibele kinderopvang.

Het gemeentebestuur stuurt en moedigt de samenwerking tussen alle Kuurnse scholen aan met duidelijke afspraken. Een mobiele techniekklas zorgt voor de noodzakelijke aandacht voor techniek en wetenschap. Niet iedere school en elk net moet apart investeren in dit promotiemateriaal.

Het concept van de brede school is een goede aanzet om lokalen voor meerdere doelen te gebruiken:

  • computerklas voor senioren
  • vakantiekampen talen en informatica
  • toneel, crea-activiteiten
  • buitenschoolse opvang

De N-VA wil dat de gemeente actief een gevarieerd aanbod van kinderopvang na de schooluren en tijdens schoolvakanties, zowel privé als openbaar, ondersteunt.

Nieuws over dit onderwerp

Brede School

Brede School Plus dompelt scholen en leerkachten onder in een wereld van armoede. Op woensdag 19 oktober organiseerden de gemeente en het Scociaal Huis het project Brede School Plus, een studiedag …

Koen Daniëls in 1ste leerjaar Kuurne

Een interessant overleg met Vlaams parlementslid en onderwijsexpert Koen Daniëls, met waardering voor ons onderwijsbeleid en sterke ondersteunende initiatieven voor alle scholen. Dank aan …