Blauwe zone kaart

Mobiliteit

N-VA Kuurne wil een optimaal netwerk van trage, fietsvriendelijke wegen tot stand brengen. Deze staan in verbinding met de groene zones.

Zo willen we ook veilige fiets- en wandelpaden met een aangepast circulatie- en parkeerplan uitwerken.

N-VA gaat tevens voor een systematische aanpak van de voetpaden. Bij het herstellen en heraanleggen moeten we rekening houden met ouderen en kinderen, maar ook met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

N-VA Kuurne wil werk maken van een globaal mobiliteitsplan:

  • Voldoende bushaltes op nodige punten en overdekt waar kan.
  • Een fietsinfrastructuur aanleggen volgens de beste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
  • Een meerjarenplanning voor de aanpak en het herstel van de voetpaden.
  • Een verkeersplan om het zware verkeer om te leiden.
  • Bij de heraanleg van de straten, rekening houden met snelheidsbeperkende maatregelen (bv. met slimme verkeersborden).
  • Fietspaden, parkeergelegenheden voor auto’s en fietsen, eenrichtingsverkeer waar nodig en aangepast aan de ruimte.

Het systeem van blauwe zone werkt, maar N-VA wil dat er consequenter opgetreden wordt. Een blauwe zone is klantvriendelijker dan betalend parkeren. [blauwe zone]
N-VA vindt een betere en duidelijke aanwijzing van de randparkings (Vlaskouter, Damier) noodzakelijk.

Kuurne moet een fietsvriendelijke gemeente worden. Dat kan volgens N-VA door het stimuleren met maatregelen om meer fietsers en voetgangers op pad te krijgen op een veilige manier en door het uitstippelen van veilige fietsroutes en -linten.
De elektrische fietsen en wagens zijn in opmars en we voorzien oplaadpunten op diverse plaatsen.

Naast snelheidsbeperkende maatregelen ijvert N-VA Kuurne voor consequente controles op snelheid: de juiste controle op de juiste plaats.

Bij wegenwerken zorgen we voor duidelijke signalisatie voor ALLE weggebruikers. We voorzien steeds een maximale toegankelijkheid.

N-VA wil initiatieven nemen om samen met de bedrijven het zware verkeer zoveel mogelijk te bannen uit de kernen en wijken van Kuurne. Dit willen we doen door de bedrijven te sensibiliseren en te ondersteunen om het zware verkeer uit de dorpskernen te mijden. (Vb. Brugsesteenweg, St-Katriensesteenweg, Sterrewijk).

Nieuws over dit onderwerp

Heraanleg N50 voor 2019

Heraanleg N50 voor 2019  Persbericht volksvertegenwoordiger Bert Maertens   HARELBEKE/KUURNE - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt in 2019 twee miljoen euro vrij voor het structureel onderhoud …

Herstelling wegverzakking 't Kruiske

Midden december deed zich een wegverzakking voor op ’t Kruiske door een grootschalig waterlek. Om het kruispunt zo snel mogelijk terug open te stellen, herstelde de gemeente de put tijdelijk. Een …