Industriezone Kuurne

Lokale economie

N-VA wil de weekmarkt aantrekkelijker maken door de lokale middenstand hierin te betrekken. Dit biedt hen een forum om hun eigen producten te promoten.
            
N-VA gaat voor de functie-invulling van een ambtenaar voor lokale economie, maar die neemt de verantwoordelijkheden van de vraagsteller niet over. Anderzijds, de ambtenaar wacht niet op werk: hij of zij kan bijvoorbeeld actief naar bedrijven en KMO’s  stappen om hen te duiden op wat kan, welke de wetten ter zake zijn.

De ambtenaar voor locale economie staat tevens in voor de begeleiding van de handelscommissie, het  aantrekken van handel in Kuurne (passend in de omgeving), het inventariseren van leegstaande handelspanden en hij heeft daarbij oog voor heel Kuurne (niet enkel voor de handel rond het centrum).
N-VA vraagt niet noodzakelijk een directe voltijdse tewerkstelling, maar een invulling volgens noodzakelijkheid, indien mogelijk binnen het huidige aantal uren en binnen de huidige personeelsbezetting.

N-VA wil de middenstand van Kuurnse ondersteunen waar mogelijk. Drukwerken, schilderwerken... een politiek van aanschrijven van de Kuurnse handelaars via het bekendmaken van de Kuurnse bedrijvengids.
 
Waar mogelijk schaft N-VA de zogenaamde pestbelastingen af.

N-VA Kuurne gaat ervoor om de verschillende kernen (centrum, St.-Michiel, St.-Pieter, Sente) economisch te versterken en aantrekkelijker te maken.

Daarnaast kunnen nog heel wat bijkomende kansen voor vernieuwend ondernemerschap worden gecreëerd.

Nieuws over dit onderwerp

Aangepast parkeerbeleid met oog voor handelaars

Het invoeren van éénrichtingsverkeer raakt ook aan de leefwereld van de Kuurnse handelaars. De gemeente stelt alles in het werk om het huidig aantal parkeerplaatsen voor de handel te maximaliseren en …