Speelpleintje Kuurne

Jeugd

N-VA wil het beheersorgaan van het jeugdcentrum zelfstandiger maken om zo meer verantwoordelijkheid aan de jeugdbewegingen te geven.

We moeten de speelstraten, speelkoffers, speelpleinwerking, … verder ondersteunen en alle kansen bieden.

Voor de N-VA zijn jeugdverenigingen een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling in de opvoeding van jongeren tot verantwoordelijke burgers. Zij verdienen dan ook een uitgebreide ondersteuning. Deze ondersteuning blijft gekoppeld aan de aard en omvang van de activiteit. Subsidiëren waar nodig moet kunnen, daartegenover staat wel een verantwoordelijke vereniging die de subsidieaanvraag kan verdedigen.

N-VA houdt alle gemeentelijke opvanginitiatieven zoals sportkampen en speelpleinwerking laagdrempelig en betaalbaar.

N-VA wil actieve leden van jeugdverenigingen opleiden als ‘fuifbuddie’, die in samenwerking met de stewards de veiligheid op jeugdfuiven waarborgen.
In dat verband wil N-VA blijven inzetten op een positief fuifklimaat en fuifbeleid.
 
Het tekort aan lokalen moet voor N-VA gekoppeld worden aan het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen en zalen: Rode Kruis, muziekverenigingen, dansverenigingen, repetitieruimte voor aanstormend Kuurns talent, muziekschool, volwassenen- en jeugdatelier, buurtlokaal voor de Seizoenswijk, een leskeuken, een lokaal voor de wijkagent...

N-VA zet blijvend in op speelpleinwerking en vakantiekampen.

Nieuws over dit onderwerp