Bibliotheek Kuurne

Cultuur

N-VA Kuurne wil een gevarieerd cultuurprogramma blijven aanbieden.

N-VA benadrukt het belang van de Vlaamse amateurkunsten (fanfares, harmonieën, lokale pop- en rockgroepen, koren, dansgroepen, amateurtoneel, allerhande creatieve ateliers, e.d.) en wil dat de gemeente hiervoor een specifiek ondersteunend en stimulerend beleid ontwikkelt.
De samenwerking met het lokale deeltijdse kunstonderwijs is daarbij een bijzonder aandachtspunt, evenals de ‘week van de amateurkunsten’ (WAK) als jaarlijks hoogtepunt en uithangbord voor de lokale creativiteit.

De bibliotheek evolueert voor de N-VA naar een volwaardig lokaal kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt geboden tot online-informatie. De dienstverlening
wordt klantgericht georganiseerd en zorgt voor een optimale toegankelijkheid en deskundige ondersteuning. Bibliotheekpersoneel wordt zoveel als mogelijk ontlast van puur administratieve taken, onder meer via een zelfuitleenbalie.

Met de kansenpas wil N-VA cultuur, sport en vrije tijd toegankelijker maken voor iedereen.

Nieuws over dit onderwerp

Lokaal harmonie wordt volgend jaar gesloopt

De sociale bouwmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp die eigenaar is van de Noote wil de grond waarop de zaal staat binnenkort een nieuwe bestemming geven. Slachtoffer van deze plannen is de Koninklijke …